Product Filter

KAI

10 products found in KAI

KAI 10 inch Dressmaking Shears
  • $37.99
KAI 4in Needlecraft Scissors
  • $14.99
KAI 5 1/2in Embroidery Scissors
  • $16.99
KAI 5 inch Double Curved Embroidery Scissores
  • $20.99
KAI 6.5 inch Blunt Tip Scissors
  • $19.99
KAI 8 1/2in Dressmaking Shears
  • $22.99
KAI 8 1/2in True Left Handed Shears
  • $22.99
KAI 8 inch Dressmaking Shears
  • $21.99
KAI 9in Pinking Shears
  • $39.99
KAI Thread Snips
  • $10.99